толерантність

Толера́нтність (від лат. tolerantia — «стійкість, витривалість»; «терпимість»; «допуск») — у загальному розумінні слова, — це «допустиме відхилення». Протилежність толерантності — це нетерпимість. Толерантність потрібно відрізняти від пасивної добровільності (адже таке пасивне прийняття не виражає позитивного значення судження, і не формує протилежності відхиленню) і від синкретизму.

Через багатоаспектність феномену «толерантності» у теорії сучасного наукового знання мають місце різні підходи до розуміння цього феномену. Філософський аспект пропонує розгляд толерантності як готовності постійно і з гідністю сприймати особистість, річ або подію, як терпіння, терпимість, витримка, примирення. Політичний контекст центрує увагу на повазі до свободи іншої людини, її поглядів, думок, поведінки. Соціологія трактує толерантність як милостивість, делікатність, прихильність до іншого тощо. У загальнопедагогічному контексті толерантність трактується як готовність прийняти інших такими, якими вони є, і взаємодіяти з ними на засадах згоди і порозуміння. (Взято з: https://uk.wikipedia.org)

Кросворд «Чи потрібна толерантність?»

кросворд

  1. Умисне обмеження прав і законних інтересів одних осіб порівняно з іншими на підстав раси, статі, віку, національності і т.і.

  2. Можливість забезпечення рівними правами та можливостями різних соціальних груп задля задоволення їхніх потреб.

  3. Те, що часто повторюється та стає загальноприйнятим.

  4. Негативні та несправедливі думки щодо певного об’єкта.

  5. Соціально схвалювані уявлення більшості людей про те, що таке добро, справедливість, патріотизм, любов, дружба тощо.

  6. Здатність витримувати щось, миритися з яким-небудь становищем.

  7. Визнання багатоманітності думок, поглядів, напрямків, партій, суб’єктів економічного, політичного й культурного життя демократичного суспільства як основи його розвитку.

  8. Їх виконують люди, відповідно до соціального стану.

  9. Стійкі упередження, що базуються на міфологічних уявленнях про світ та місце людини в ньому.

  10. Сукупність людей, об’єднаних спільними інтересами, потребами, взаємними симпатіями або видами діяльності.

Відповіді тут

 

Будь ласка перегляньте відеоролік. Всього 2 хвилини без слів щодо толерантності, а зміст зрозуміло і малечі і дорослому

 

 

Будьмо толерантними та плекаємо її в собі та навколо

не тільки у визначний день!

І тоді життя стане краще, бо це запорука комфортного співіснування людей в суспільстві, соціумі і з самими собою!

 

Джерела:

https://naurok.com.ua/urok-yakim-chinom-tolerantnist-ta-inklyuziya-toruyut-shlyah-do-suspilstva-rivnih-mozhlivostey-72996.html

https://www.youtube.com/watch?v=JOWiPx5VRUU&t=145s

https://uk.wikipedia.org

 

Підготувала Колесова М.В.