Художньо-технічній профіль об'єднує гуртки декоративно-ужиткового та фото мистецтва, анімації, архітектурного моделювання тощо. У цих гуртках і творчих об'єднаннях заняття проводяться з учнями молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Вихованці оволодівають знаннями в галузі мистецтва, техніки й технологій. Навчання у гуртках сприяє розвитку творчих здібностей, просторової уяви та фантазії, формуванню естетичних смаків школярів. 

Вагоме місце в науково-технічному напрямі посідають гуртки  предметно-технічного профілю з радіоелектроніки та робототехніки, а також предметні гуртки природничо-математичного профілю. Зміст їх роботи передбачає поглиблене вивчення  теоретичних знань з навчальних предметів технічного та технологічного спрямування, розвиток навичок проектно-технологічної діяльності у процесі вирішення конструкторських та технічних завдань.

Заняття в гуртках МАН сприяє виявленню здібностей, обдаруваннь, самовизначенню та самореалізації особистості засобами залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки, забезпечує її творчий, інтелектуальний, духовний розвиток. Науково-дослідницькі проекти, до яких залучаються старшокласники, - надійний шлях пізнання кожними юним дослідником  своїх творчих можливостей, а часто й професійного самовизначення.

Діяльність гуртків спортивно-технічного профілю спрямована на розвиток інтересу дітей та молоді до науково-технічної творчості, розширення наукового світогляду; створення умов для набуття вихованцями техніко-технологічних умінь та навичок; активізацію раціоналізаторсько-винахідницької, конструкторської та пошукової діяльності. Активне залучення молоді до участі у змаганнях різних типів сприяє розвитку практичніих навичкок з технічних видів спорту.

Інформаційно-технологічний профіль є найпопулярнішим на сьгоднішній день у закладах освіти України. Це пов’язано, насамперед, з новітніми викликами суспільства, його бурхливим розвитком.  Епоха глобального інформаційного прориву вимагає від людини наявності не тільки знання практичної роботи з комп’ютером, а також вмінь користування методами та принципами пізнання, узагальнення та систематизації  інформації, отриманої з навколишнього світу.

Заняття  дітей  6-11 років у гуртках початково-технічного профілю є першою сходинкою у підготовці школярів до майбутньої роботи у різних гуртках технічного напрямку. Юні техніки  у процесі виготовлення найрізноманітніших іграшок, найпростіших авто, авіа та судномоделей оволодівають вміннями та навичками роботи з інструментами, розширюють свій технічний кругозір, розвивають логічне мислення та реалізовують здібності до технічної творчості.